Advocaat-Vennoot
Brussel & Luxemburgse Balie (c)
Plaatvervangende rechter arbeidsrechbank te Brussel

Christophe Delmarcelle

Vorig Volgend
Christophe Delmarcelle heeft meer dan 20 jaar ervaring in arbeidsrecht (individueel en collectief), sociale zekerheid, pensioenen, inkomstenbelastingen en in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met een grote ervaring in individuele en collectieve ontslagen en bedrijfssluitingen, heeft hij ook een solide praktijk ontwikkeld op het gebied van ontslagen van topmanagers. Hij adviseert over bedrijfsoverdrachten, sociale aspecten van reorganisaties en overnames, bedrijfsgeheimen en vragen over vertrouwelijkheid en privacy, waaronder klokkenluidersystemen , telecommunicatietoezicht, controles vóór indiensttreding, algemene voorschriften inzake gegevensbescherming, enz.

Hij is ook geïnteresseerd in de sociale en fiscale aspecten van de lonen en voordelen in natura onder andere ivm aandelenopties of bonussen, zelfs-standige and management bedrijven, huidige en uitgestelde vergoedingssystemen, flex- en cafetariaplannen , split van verloning, detacheringen en internationale mobiliteitskwesties.

Christophe wordt sinds 2012 (2018) door Chambers geclassificeerd: "Klanten kwalificeren hem als iemand die oplossingsgericht en responsief is. Ze waarderen zijn geweldige ervaring omdat hij concrete gevallen en anekdotes brengt om hen te adviseren."- www.chambersandpartners.com.

Voordat hij DEL-Law oprichtte, richtte hij in 2009 de afdeling sociaal recht op van het internationale advocatenkantoor Bird & Bird (Brussel) en leidde hij het team tot 31 december 2017. Onder zijn leiding groeide het team uit van 1 advocaat tot 5 en is geclassificeerd door Legal 500 en genomineerd door HR Excellence. Vervolgens was hij co-head van de afdeling sociaal recht van DKW.

Eerder begon Christophe zijn carrière als belastingadviseur bij Deloitte & Touche en werkte hij als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de Brusselse kantoren van Freshfields Bruckhaus Deringer (5,5 jaar) en Loyens & Loeff (3,5 jaar).

Christophe komt regelmatig tussen op seminars en conferenties. Hij heeft ook een aantal juridische publicaties geschreven, waaronder een boek over aandelenopties (2010).

Sinds 2010 is hij plaatsvervangende rechter bij de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Christophe behaalde een licentiaat in de rechten aan de UCL (Magna Cum Laude) en werd toegelaten tot de balie van Brussel in 2001 en tot de balie van Luxemburg in 2015.

Hij behandelt bestanden in het Frans, Nederlands en Engels.