Geïnteresseerd in onze standpunten?

Nieuws
Nieuwsbrieven

Ministerieel Besluit COVID

De laatste versie van het Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 26 maart 2021, handhaaft de verplichting tot telewerken, behalve voor essentiële sectoren of wanneer de aard van de functie of de continuïteit...
Door
Nieuwsbrieven

CAO 149 Telewerken

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85)...
Door
Nieuwsbrieven

COVID-19 - Bijwerken

Ingevolge de beslissing van de Belgische regering van 24 april 2020 om over te gaan tot een progressieve afbouw van de lockdown in drie fasen, werd het ministerieel besluit (MB) van 23 maart 2020 gewijzigd door een MB van 8 mei 2020 met het oog om phase 1.b in te voeren met aanvang op 11 mei. De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden (zie ook in bijlage een officieuze coördinatie met de wijzigingen aangeduid):

Door
Nieuwsbrieven

CAO90

De deadline voor het indienen van uw niet-recurrent bonusplan op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 90 geldig voor het hele jaar 2020 eindigt vandaag, 30 april 2020, en wordt niet verlengd onder COVID19. Inderdaad, een plan dat één kalender jaar geldig is, kan maximaal een kwart terugwerken. Niet te vergeten.
Door
Nieuwsbrieven

Sociale verkiezingen - COVID

Gezien de huidige opsluiting en een verwachte duur van 8 tot 12 weken, hebben de sociale partners binnen de G10-groep besloten de sociale verkiezingsprocedure op X + 36 op te schorten (de dag na de mededeling van de lijst van kandidaten aan de werkgevers, maar voordat de lijsten op X + 40 worden gepost).

Door
Nieuwsbrieven

COVID-19

Here are a number of quick questions and answers - non-exhaustive - about managing Corona Virus COVID 19 in the workplace noting that under the circumstances the courts might be more "flexible":

Door