Advocaat

Joris Van Damme

Vorig Volgend
Joris Van Damme heeft in 2017 een master in de rechten behaald aan de Universiteit van Gent (UGent) met een specialisatie in het sociaal recht. Hij heeft de bijzondere studie sociaal strafrecht (wat doen bij een sociale inspectie) en de grondige studies socialezekerheidsrecht , Europees arbeidsrecht, individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en Europees sociaal recht en internationale tewerkstelling met vrucht gevolgd.

Hij is advocaat en toegetreden tot de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 2020.
Hij startte zijn carrière als advocaat bij Del-Law.
Joris staat cliënten bij op het vlak van socialezekerheidsrecht, individueel- en collectief arbeidsrecht in de meest ruime zin.
Hij is tweetalig (Nederlands en Frans) en werkt ook in het Engels.