Wie zijn we ?

Kantoor

Het kantoor DEL-Law

Het kantoor DEL-Law is de vrucht van de visie op managementdiensten van human resources in de ruime zin van Mr. Delmarcelle.

Tijdens heel zijn carrière, heeft hij geschommeld tussen arbeidsrecht en fiscaal recht, aangezien hij van mening is dat alle zaken die betrekking hebben op de werknemers (Belgische en internationale fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsrecht, privéleven, immigratie, enz.) dienen gedekt te kunnen worden voor een optimale dienstverlening aan de cliënt.

« De echte waarde van een onderneming, haar rijkdom is in de eerste plaats die van haar werknemers»

Hij hecht een wezenlijk belang aan de precisie en aan de details van zijn adviezen maar vooral aan het verlenen van praktische adviezen die gemakkelijk en direct intern bruikbaar zijn, zonder dat zij nog dienen vertaald te worden in « begrijpelijke » termen voor de niet-jurist.

Deze praktische, pragmatische en gepersonaliseerde aanpak, die als eerste doel heeft om een optimale oplossing voor de cliënt te vinden en hem de beschikbare opties te geven, gaat gepaard met ondersteunende documenten met name in de vorm van scripts voor vergaderingen of, klassiek, overeenkomsten maar vooral met samenvattingen en tabellen bedoeld om het begrip en het nemen van beslissingen te faciliteren.

Het gebruik van tools voor het vergelijken van financiële risico’s in het kader van een geschil, van kosten van een individueel of collectief ontslag, van een loonsplit of een verdeling van voordelen die voortvloeien uit het invoeren van een nieuw loonbeleid en de juridische kennis die dit vereist, zijn exclusieve tools die in eigen beheer zijn ontwikkeld en die één van de krachten van de praktijk van DEL-Law uitmaken.

De gegeven adviezen houden rekening met de realiteit van de cliënt en trachten zijn behoeften en noodzakelijke latere acties te anticiperen, waarbij men zich niet ertoe beperkt om te antwoorden op de vraag die direct gesteld wordt maar in voorkomend geval andere verwante problematieken beoogt, dit in het kader van een duidelijke synthetische strategische visie die voor de cliënt begrijpelijk is, bedoeld om het succes te maximaliseren of het nu is in het kader van de verdediging van een dossier voor de rechtbank of in het kader van collectieve of individuele onderhandelingen of nog voor de uitvoering van nieuwe maatregelen binnen een onderneming. Strategisch aspect dat door cliënten wordt gewaardeerd en benadrukt, vooral na complexe onderhandelingen.

Dit in een ideale competitieve budgettaire omgeving.

Met de oprichting van DEL-Law, waarbij hij zich omringt door een sterk en groeiend team dat gevormd wordt rond de kern van het team dat reeds bestaat binnen het kantoor DKW en met kwaliteitsvolle nieuwkomers, beoogt Mr. Delmarcelle nog om de klantenservice te verbeteren, of het nu gaat om ondernemingen of werknemers, middenkaders of hogere kaderleden. De uitbreiding van het team beoogt ook het waarborgen van de dienstverlening binnen de termijn terwijl het cliënteel zich ontwikkelt. Dit in een vriendelijke en toegewijde omgeving.

Het verschaffen van kwaliteitswerk, door de cliënten te helpen in een pedagogische en gewetensvolle geest, dit zou het motto kunnen zijn van DEL-Law, nichekantoor met grote ambities.