“Cash for cars” geannuleerd door het Grondwettelijk Hof

Gepost op 10 januari 2020
Vorig Volgend

Door een arrest van 23 januari 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 30 maart 2018 geannuleerd betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, beter bekend als het ‘cash for car’-systeem, waarbij de bedrijfswagen ingeruild kan worden tegen een mobiliteitsvergoeding in cash.

Het Hof oordeelt dat deze wetgeving tot fiscale discriminatie en ongelijkheid leidt – tussen werknemers die over een bedrijfswagen beschikken en zij die deze niet hebben – die niet voldoende gerechtvaardigd is, en bovendien omdat niet bewezen is dat de maatregel de doelstelling zal verwezenlijken om het aantal bedrijfswagens terug te dringen.

Deze nietigverklaring wordt pas van kracht vanaf 31 december 2020 omwille van het ontbreken van corrigerende wetgeving, en dit om de rechtszekerheid te garanderen.

Voor alle vragen over deze materie blijft onze ploeg ter beschikking om u verder te helpen.

Gelinkte publicaties