Procedure voor het ontslag van een beschermde werknemer, binnen 10 dagen verkrijgt DEL-Law een vertrek in onderling overleg met erkenning van de dringende reden.

Gepost op 25 december 2021
Vorig Volgend
DEL-Law heeft met succes een internationaal bedrijf bijgestaan ​​bij de beëindiging om dringende reden van een in de ondernemingsraad gekozen werknemer. Binnen 48 uur hebben we de werknemer en vakbonden formeel op de hoogte gebracht van het voornemen om het...

DEL-Law heeft met succes een internationaal bedrijf bijgestaan ​​bij de beëindiging om dringende reden van een in de ondernemingsraad gekozen werknemer. Binnen 48 uur hebben we de werknemer en vakbonden formeel op de hoogte gebracht van het voornemen om het dienstverband om een ​​ernstige reden te beëindigen en de reden daarvoor (20 pagina's document en 20+ bijlagen) en vulden we het verzoekschrift in bij de arbeidsrechtbank. Nadat we aan alle toepasselijke formele vereisten hadden voldaan en hadden geanticipeerd op mogelijke praktische problemen (er zijn er veel zeker met een werknemer die in een ander land woont), hebben we vervolgens met de vakbonden onderhandeld en zoals het geval was stevig gepresenteerd en aan alle formaliteiten was voldaan, de werknemer en vakbonden kwamen akkoord met een beëindiging in onderling akkoord met volledige erkenning van de dringende oorzaak en een betaling van 15K te vergelijken met de 370.000 kosten van de ontslagbeschermingsvergoeding. Alles geregeld binnen 10 dagen en met de mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst openbaar te maken en deze te gebruiken om een ​​precedent te scheppen binnen het bedrijf op inbreuken die als onaanvaardbaar moeten worden beschouwd, zoals toegegeven door de vakbonden.

Gelinkte publicaties