Covid en telewerk in Brussel

Gepost op 27 september 2021
Vorig Volgend
Met een recordvaccinatiegraad van 70% heeft België zijn gezondheidsbeperkingen met ingang van 1 september 2021 versoepeld. Het is terug naar "face-to-face" op kantoor en tijdens vergaderingen. Telewerken - dat al niet meer verplicht was sinds 27 juni 2021 - wordt...

Met een recordvaccinatiegraad van 70% heeft België zijn gezondheidsbeperkingen met ingang van 1 september 2021 versoepeld. Het is terug naar "face-to-face" op kantoor en tijdens vergaderingen.

Telewerken - dat al niet meer verplicht was sinds 27 juni 2021 - wordt sinds 1 september 2021 zelfs niet meer aanbevolen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Deze beveelt nu alleen nog de invoering aan van "passende preventieve maatregelen" binnen bedrijven, verenigingen en diensten.

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, heeft het overlegcomité dat op 20 augustus 2021 is bijeengekomen, deze nieuwe maatregelen niettemin opgeschort waarvan de inwerkingtreding zal afhangen van de regionale vaccinatiegraad, die momenteel onvoldoende is.

In de tussentijd blijft telewerken "ten zeerste aanbevolen" in Brussel in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, ongeacht hun omvang, voor alle personeelsleden van wie de functie zich daartoe leent. Zij wordt georganiseerd overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten of bestaande akkoorden, met de mogelijkheid van terugkeer en fysieke vergadering met inachtneming van de passende preventieve maatregelen aangepast aan de werkomgeving en noodzakelijk voor de sociale afstand te bewaren[1].

Deze passende preventiemaatregelen worden door de ondernemingen, verenigingen of diensten opgesteld overeenkomstig de "Generieke gids voor de bestrijding van de verspreiding van COVID-19 op het werk", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De maatregelen worden genomen in overleg met de Diensten voor preventie en bescherming op het werk en met de hulp van de sociale inspecteurs van de algemene directie voor het toezicht op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij kunnen eventueel worden aangevuld met maatregelen genomen op sectoraal of bedrijfsniveau.

De situatie blijft onveranderd met de laatste overlegcomité van 17 september 2021 omdat - hoewel nog niet omgezet in het ministerieel besluit (zie onze volgende versie van de niet-officiële coördinatie die zal worden gepubliceerd) - zijn laatste beslissingen om de gezondheidsbeperkingen verder te versoepelen bij het maken mogelijk om het masker niet te dragen in bedrijven, winkels en restaurants, door discotheken te heropenen, door massademonstraties te faciliteren, zal ook in Brussel niet van toepassing zijn.

***


[1] Omzendbrief nr. 685bis. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk. - Wijziging van omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020.

Gelinkte publicaties

Persartikelen

Privacy – Nieuwe SCC’s

Onze laatste DEL-Law nieuwsbrief (in het Frans, Nederlands en Engels) gaat over de inwerktreding op 27 september 2021 van het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 in werking, dat is aangenomen in de nasleep van het Schrems II-arrest van het HvJ en waarin nieuwe standaardcontractbepalingen (SCC's) zijn opgenomen overeenkomstig de GDPR (Verordening (EU) 2016/679). Wij assisteren u bij de implementatie van deze veel strengere clausules.
Door