Uitbreiding tikdelijke COVID werkloosheidsmaatregelen

Gepost op 23 juli 2020
Vorig Volgend

Bij Koninklijk Besluit (AR) van 15 juli 2020 werden de  tijdelijke werkloosheidmaatregelen COVID zojuist voor alle bedrijven formeel tot 30 augustus 2020 verlengd.

Bij Koninklijk Besluit (AR) van 15 juli 2020 werd tijdelijke werkloosheid door overmacht (COVID) zojuist voor alle bedrijven formeel tot 30 augustus 2020 verlengd.

Nog belangrijker is dat ditzelfde decreet al voorziet een verlenging na 31 augustus 2020 en tot 31 december 2020, maar alleen (artikel 15) "in bedrijven EN sectoren die bijzonder zijn door de corona-crisis getroffen ", namelijk:

  • bedrijven die in het tweede kwartaal van 2020 om economische redenen en door overmacht een aantal dagen tijdelijke werkloosheid ervaren tot ten minste 20% van het totale aantal dagen dat aan het ONSS wordt gemeld. Uitgesloten van deze criteria zijn dagen die zijn aangegeven wegens onbetaald verlof, ziekteverlof en zwangerschaps- en vaderschapsverlof;
  • sectoren waarvan de "economische activiteit en werkgelegenheid aanzienlijk zijn afgenomen als gevolg van noodmaatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het COVID-coronavirus te beperken." In een ministerieel decreet worden de betrokken sectoren gespecificeerd, maar volgens de beschikbare informatie (te bevestigen) zou het gaan om de luchtvaart, de evenementensector, reisbureaus, horeca, de staal- en basismetalenindustrie, de textielsector, de diamantindustrie en de drukindustrie.

Gelinkte publicaties

Nieuwsbrieven

Ministerieel Besluit COVID

De laatste versie van het Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 26 maart 2021, handhaaft de verplichting tot telewerken, behalve voor essentiële sectoren of wanneer de aard van de functie of de continuïteit...
Door
Nieuwsbrieven

CAO 149 Telewerken

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85)...
Door
Nieuwsbrieven

COVID-19 - Bijwerken

Ingevolge de beslissing van de Belgische regering van 24 april 2020 om over te gaan tot een progressieve afbouw van de lockdown in drie fasen, werd het ministerieel besluit (MB) van 23 maart 2020 gewijzigd door een MB van 8 mei 2020 met het oog om phase 1.b in te voeren met aanvang op 11 mei. De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden (zie ook in bijlage een officieuze coördinatie met de wijzigingen aangeduid):

Door