Sociale verkiezingen - COVID

Gepost op 26 maart 2020
Vorig Volgend

Gezien de huidige opsluiting en een verwachte duur van 8 tot 12 weken, hebben de sociale partners binnen de G10-groep besloten de sociale verkiezingsprocedure op X + 36 op te schorten (de dag na de mededeling van de lijst van kandidaten aan de werkgevers, maar voordat de lijsten op X + 40 worden gepost).

Dus na het einde van de “occulte periode” van bescherming. Afhankelijk van de gekozen datum voor de verkiezingen ligt X + 36 tussen 18-3 en 31-3-2020. Alle bedrijven die de procedure zijn gestart, moeten naar X + 35 gaan. De wet is echter nog niet gewijzigd, wat betekent dat werkgevers vandaag de dag nog steeds gedwongen zijn om de lijsten op X + 40 te plaatsen (tussen 22-3 en 4-4-2020). De NAR gaf zijn advies op 24-3 (nr. 2.160) en de FOD bevestigde dat zij dringend corrigerende noodwetgeving voorbereidt en dat deze met terugwerkende kracht zal zijn. De nieuwe datum voor de sociale verkiezingen zou tussen 16 et 29-11-2020 zijn. Meer informatie volgt aangezien dit diverse vragen stelt.

Gelinkte publicaties

Nieuwsbrieven

Ministerieel Besluit COVID

De laatste versie van het Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 26 maart 2021, handhaaft de verplichting tot telewerken, behalve voor essentiële sectoren of wanneer de aard van de functie of de continuïteit...
Door
Nieuwsbrieven

CAO 149 Telewerken

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85)...
Door