Nieuwsbrief - Nieuwe Bijzonder belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

Gepost op 5 januari 2022
Vorig Volgend
Onze laatste DEL-Law nieuwsbrief (in het Frans, Nederlands en Engels) gaat over de nieuwe Bijzonder belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers zoals van toepassing vanaf 1 januari 2022. Met onze opmerkingen en een vergelijking met het oude bijzondere regime...

Onze laatste DEL-Law nieuwsbrief (in het Frans, Nederlands en Engels) gaat over de nieuwe Bijzonder belastingregeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers zoals van toepassing vanaf 1 januari 2022. Met onze opmerkingen en een vergelijking met het oude bijzondere regime voor expat kaderleden (nog steeds van toepassing).

***

Notre dernière newsletter DEL-Law (en fr, néerlandais et anglais) concernant le nouveau Régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Avec nos commentaires et une comparaison avec l’ancien régime spécial pour les cadres expatriés (encore applicable).

***

Our latest DEL-Law newsletter (in Fr, Dutch and Eng) re the new Special tax regime for inpatriate taxpayers and inpatriate researchers in force as of 1 January 2022. With our comments and a comparison with the old special regime for expatriate executives (still applicable).

Gelinkte publicaties

Nieuwsbrieven

Ministerieel Besluit COVID

De laatste versie van het Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 26 maart 2021, handhaaft de verplichting tot telewerken, behalve voor essentiële sectoren of wanneer de aard van de functie of de continuïteit...
Door
Nieuwsbrieven

CAO 149 Telewerken

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85)...
Door