COVID-19 - Bijwerken

Gepost op 11 mei 2020
Vorig Volgend

Ingevolge de beslissing van de Belgische regering van 24 april 2020 om over te gaan tot een progressieve afbouw van de lockdown in drie fasen, werd het ministerieel besluit (MB) van 23 maart 2020 gewijzigd door een MB van 8 mei 2020 met het oog om phase 1.b in te voeren met aanvang op 11 mei. De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden (zie ook in bijlage een officieuze coördinatie met de wijzigingen aangeduid):

 • De handelszaken en winkels kunnen openen BEHALVE  schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, kappers en barbiers, wellnesscentra miv sauna’s, fitness centra, tatoeages en piercingsalons, casino's, spelhallen en wedkantoren. Op de volgende voorwaarden :
 • respecteren van de sociale afstand van 1,5 m OF indien dit niet mogelijk is, zijn ook "passende" maatregelen toegestaan ​​die een "gelijkwaardig niveau van bescherming" toestaan, met name op basis van de Generieke gids van de FOD (zie hieronder);
 • voldoen aan strikte regels met betrekking tot het aantal klanten en de duurte;
 • voorzien in middelen voor het reinigen van handen);
 • De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische, sportieve en horecasector blijven gesloten BEHALVE hotels (met uitzondering van vergaderzalen, restaurants en recreatiefaciliteiten) en de infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren (met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria's). Nieuw, bedrijven kunnen dergelijke activiteiten niet organiseren ;
 • Het verschil tussen de essentiële sectoren (ongewijzigde lijst) en de niet-essentiële sectoren wordt nog behouden MAAR vervaagd aangezien :
  • In de niet-essentiële sectoren :
   • het telethuiswerk niet meer verplicht is MAAR enkel « aanbevolen » voor functies die zich ertoe lenen hetgeen betekent dat men in een quasi normale situatie terugkomt vanuit het oogpunt van de arbeidsovereenkomsten en theoretisch kan een werkgever van de werknemers eisen om het werk in de onderneming te hervatten (indien veilig) ;
   • indien telethuiswerk niet wordt toegepast, blijft de sociale afstand van 1,5 m tussen elke persoon verplicht MAAR zij wordt versoepeld aangezien de ondernemingen maatregelen kunnen nemen die een « minstens gelijkwaardig niveau van bescherming» bieden ;
   • deze maatregelen zijn « veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard» die ofwel:
    • blijken uit de Generieke gids om de verspreiding van het virus tegen te gaan aangevuld op sectoraal niveau of door de onderneming ; OF
    • « andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden  » hetgeen de deur openlaat buiten de gids;
   • deze maatregelen zijn in de eerste plaats collectief veeleer dan individueel (maskers), het resultaat van een overleg en het voorwerp uit van een informatie aan de werknemers en derden ;
   • de lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen zijn enkel toegankelijk voor het publiek in het kader van de relaties tussen professionelen en tussen professionelen en openbare overheden ;
  • In de essentiële sectoren : de regels van afstand en telethuiswerk blijven van toepassing « in de mate van het mogelijke », het gaat dus nog steeds om een eenvoudige middelenverplichting met de Generieke Gids als « inspiratiebron » ;
 • Het masker of een alternatief in stof is NIET verplicht maar enkel « aangeraden » BEHALVE in het openbaar vervoer en in de omgeving ervan voor diegenen die ouder dan 12 jaar zijn. Het dragen van het masker is toegelaten in de plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn ;
 • De regels voor privé-activiteiten zijn aangepast;
 • Deze maatregelen zijn geldig tot 17 mei (aangezien fase 2 d.w.z. voorzien is op 18 mei indien mogelijk).

Gelinkte publicaties

Nieuwsbrieven

Ministerieel Besluit COVID

De laatste versie van het Ministerieel Besluit (MB) van 28 oktober 2020, zoals gewijzigd door het MB van 26 maart 2021, handhaaft de verplichting tot telewerken, behalve voor essentiële sectoren of wanneer de aard van de functie of de continuïteit...
Door
Nieuwsbrieven

CAO 149 Telewerken

De Nationale Arbeidsraad heeft op 26-1-2021 collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 149 afgesloten over aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze CAO is suppletief en alleen van toepassing op bedrijven die GEEN bestaande akkoorden hebben over structureel telewerk (CAO 85)...
Door