Geïnteresseerd in onze standpunten?

Nieuws
Persartikelen

Privacy – Nieuwe SCC’s

Onze laatste DEL-Law nieuwsbrief (in het Frans, Nederlands en Engels) gaat over de inwerktreding op 27 september 2021 van het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie van 4 juni 2021 in werking, dat is aangenomen in de nasleep van het Schrems II-arrest van het HvJ en waarin nieuwe standaardcontractbepalingen (SCC's) zijn opgenomen overeenkomstig de GDPR (Verordening (EU) 2016/679). Wij assisteren u bij de implementatie van deze veel strengere clausules.
Door
Persartikelen

Nummer één van de belastingen op lonen, cafetariaplannen en misplaatst « flexibel » beloningsbeleid, cash for cars en mobiliteitspremies, aan de kaak gestelde fiscale rulings … Wanneer de weigering om het probleem te erkennen leidt tot een impasse…

Gepubliceerd door L'Echo |

Men moet ze eens zien deze politici, deze juristen, deze specialisten in « vergoeding en voordelen » zo gelukkig om ons de cash for cars, de mobiliteitspremies, de cafetariaplannen, de bezoldiging met « punten » te verkopen als DE goede oplossing die iedereen plezier zal doen

Door
Persartikelen

Ontslag tijdens ziekteverlof

Gepubliceerd door Trends |

Sinds op 1 januari nieuwe regels van kracht werden, is het niet meer mogelijk om een werknemer te ontslaan tijdens diens ziekteverlof, hoor ik zeggen. Klopt dat? Wat dan met het gewaarborgde loon? Christophe Delmarcelle, advocaat aan de balie van Brussel, geeft antwoord.

Door